могілевський сергій юрійович

Керівник із наукової діяльності мережі медичних центрів Новий Зір (Київ)

МОГІЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
Кваліфікація
 • Доктор медичних наук
 • Професор
 • Лікар вищої категорії
 • Член Європейської спілки катарактальних и рефракційних хірургів (ESCRS)
Спеціалізація
 • Хірургія катаракти
 • Хірургія глаукоми
 • Рефракційна хірургія
 • Консультативна робота
Досвід роботи
 • 37 років
Освіта
 • У 1985 р. – закінчив з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».
Професійний досвід
 • З листопада 2020 року – керівник із наукової діяльності мережі медичних центрів Новий Зір
 • У 2010 р. – присвоєне вчене звання «професор».
 • У 2007 р. – обрано професором кафедри офтальмології. Працює професором кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ.
 • У 2006 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук на тему «Катаракта з супутньою первинною глаукомою».
 • У 1997 році  – присвоєне вчене звання «доцент».
 • 1994-2013 рр. – працював за сумісництвом завідувачем відділенням мікрохірургії ока, м. Донецьк.
 • У 1993 році – під науковим керівництвом члена-кореспондента НАН і НАМН України професора М.М. Сергієнка захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук на тему «Прогнозування, профілактика і лікування запальних ускладнень після антиглаукоматозних операцій».
 • З листопада 1990 року – асистент кафедри очних хвороб, м. Донецьк
 • 1989-1990 рр. – лікар-ординатор відділення мікрохірургії ока обласної клінічної лікарні.
 • 1987-1989 рр. – лікар-офтальмолог очного відділення міської лікарні № 19, м. Донецьк.
 • 1986-1987 рр. – лікар-офтальмолог поліклініки міської лікарні № 6, м. Донецьк
 • 1985-1986 рр. – навчався в інтернатурі за спеціальністю «Офтальмологія» у відділенні мікрохірургії ока Донецької обласної клінічної лікарні.
Наукова діяльність
 • Професор Сергій Юрійович Могілевський – автор:
  більше ніж 500 наукових робіт, у тому числі опублікованих у провідних зарубіжних виданнях; 3 винаходів; 17 патентів України; Співавтор 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ.
 • Під керівництвом професора С.Ю. Могілевського захищено: 1 дисертація – на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук; 8 – кандидата медичних наук; виконуються: ще 1 докторська дисертація та 3 кандидатські дисертації.
 • Заступник головного редактора журналу “Архів офтальмології України”, член редколегії фахових журналів «Міжнародний ендокринологічний журнал» та «Українського вісника медико-соціальної експертизи».
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Офтальмологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.
НОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІРНОВИЙ ЗІР