Контакти

могілевський сергій юрійович

Керівник із наукової діяльності мережі медичних центрів Новий Зір (Київ)

МОГІЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
Кваліфікація
 • Доктор медичних наук
 • Професор
 • Лікар вищої категорії
 • Член Європейської спілки катарактальних и рефракційних хірургів (ESCRS)
Спеціалізація
 • Хірургія катаракти
 • Хірургія глаукоми
 • Рефракційна хірургія
 • Консультативна робота
Досвід роботи
 • 37 років
Освіта
 • У 1985 р. – закінчив з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».
Професійний досвід
 • З листопада 2020 року – керівник із наукової діяльності мережі медичних центрів Новий Зір
 • У 2010 р. – присвоєне вчене звання «професор».
 • У 2007 р. – обрано професором кафедри офтальмології. Працює професором кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, м. Київ.
 • У 2006 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук на тему «Катаракта з супутньою первинною глаукомою».
 • У 1997 році  – присвоєне вчене звання «доцент».
 • 1994-2013 рр. – працював за сумісництвом завідувачем відділенням мікрохірургії ока, м. Донецьк.
 • У 1993 році – під науковим керівництвом члена-кореспондента НАН і НАМН України професора М.М. Сергієнка захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата медичних наук на тему «Прогнозування, профілактика і лікування запальних ускладнень після антиглаукоматозних операцій».
 • З листопада 1990 року – асистент кафедри очних хвороб, м. Донецьк
 • 1989-1990 рр. – лікар-ординатор відділення мікрохірургії ока обласної клінічної лікарні.
 • 1987-1989 рр. – лікар-офтальмолог очного відділення міської лікарні № 19, м. Донецьк.
 • 1986-1987 рр. – лікар-офтальмолог поліклініки міської лікарні № 6, м. Донецьк
 • 1985-1986 рр. – навчався в інтернатурі за спеціальністю «Офтальмологія» у відділенні мікрохірургії ока Донецької обласної клінічної лікарні.
Наукова діяльність
 • Професор Сергій Юрійович Могілевський – автор:
  більше ніж 500 наукових робіт, у тому числі опублікованих у провідних зарубіжних виданнях; 3 винаходів; 17 патентів України; Співавтор 4 підручників з очних хвороб для студентів медичних ВНЗ.
 • Під керівництвом професора С.Ю. Могілевського захищено: 1 дисертація – на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук; 8 – кандидата медичних наук; виконуються: ще 1 докторська дисертація та 3 кандидатські дисертації.
 • Заступник головного редактора журналу “Архів офтальмології України”, член редколегії фахових журналів «Міжнародний ендокринологічний журнал» та «Українського вісника медико-соціальної експертизи».
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.613.05 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за фахом «Офтальмологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.
ЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТЩАСТЯ БАЧИТИ СВІТ
Контакти